422D Nguyễn Thị Kiểu, P. Hiệp Thành, Q.12

Dự án đã thực hiện