Bảng điện tử p10 - CLB Bida quận Thủ Đức

Bảng điện tử p10 - CLB Bida quận Thủ Đức

Kích thước Module p10:160*320mm;màu sắc hiển thị:Trằng;Truyền tín hiệu qua wifi

Sản phẩm liên quan

Hình ảnh thi công thực tế:

BẢNG ĐIỆN TỬ 1 MÀU

BẢNG ĐIỆN TỬ 1 MÀU

BẢNG ĐIỆN TỬ 1 MÀU

BẢNG ĐIỆN TỬ 1 MÀU