422D Nguyễn Thị Kiểu, P. Hiệp Thành, Q.12

Bảng điện tử p10 - CLB Bida quận Thủ Đức

Hình ảnh thi công thực tế:

BẢNG ĐIỆN TỬ 1 MÀU

BẢNG ĐIỆN TỬ 1 MÀU

BẢNG ĐIỆN TỬ 1 MÀU

BẢNG ĐIỆN TỬ 1 MÀU